X

Rozwiązania kompleksowe przeznaczone są dla większych podmiotów gospodarczych, które poza działami handlowym i magazynem posiadają również: filie/oddziały, własny dział księgowy oraz dział kadrowo-płacowy.

W takim schemacie pracy firmy ważne jest, aby oprogramowanie wdrożone we wszystkich działach i oddziałach firmy współpracowało ze sobą, umożliwiając elektroniczną wymianę danych pomiędzy poszczególnymi działami, co przekłada się na szybką i efektywną pracę całej firmy.

W takich rozwiązaniach wykorzystywane jest wiele urządzeń które mają przyspieszyć i ułatwić pracę wewnątrz firmy jak również z klientem, między innymi są to: czytniki kodów kreskowych, kolektory danych, drukarki etykiet, sprawdzarki cen, wagi w tym również wagi etykietujące.

W przypadku gdy w dziale handlowym zatrudnieni są przedstawiciele handlowi, którzy mają za zadanie utrzymywanie kontaktów z klientami i zbieranie zamówień w terenie, wdrożone rozwiązanie powinno wspierać ich działania poprzez systemy mobilne.

Nasza Propozycja Rozwiązań Kompleksowych:

 • Wariant I - WaPro
 • Wariant II - Comarch

Podstawowe cechy jakie powinno spełniać oprogramowanie w przypadku rozwiązania kompleksowego:

 • Rozdział na Biuro, Dział Handlowy, Kasę, Magazyn, Księgowość, Kadry i Płace, Środki Trwałe
 • Wiele stanowisk pracy w poszczególnych działach
 • Obieg dokumentów magazynowo-handlowych
 • Generowanie zamówień na podstawie różnych kryteriów oraz analiza realizacji zamówień
 • Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 • Potrzeba dowolnej konfiguracji uprawnień użytkowników
 • Wiele magazynów oraz możliwość wykonywania przesunięć towarów pomiędzy nimi
 • Możliwość prowadzenia kompletacji towarów (uproszczona produkcja)
 • Wspieranie rozliczeń handlowców i pracowników
 • Konieczność przyjmowania i wystawiania dokumentów SAD, Intrastat, transakcji wewnątrz wspólnotowych i pracy w innych walutach
 • Bogaty zestaw raportów oraz możliwość tworzenia nowych
 • Potrzeba wydruku własnych etykiet na towary, również z wag etykietujących
 • Praca w sieci rozległej z filiami i elektronicznym obiegiem dokumentów pomiędzy centralą a filiami
 • Prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości dla centrali i oddziałów
 • Prowadzenie kadr i płac
 • Możliwość rozliczeń środków trwałych
 • Elektroniczna wymiana danych pomiędzy wszystkimi modułami
 • Mobilne rozwiązania dla przedstawicieli handlowych

Zastosowanie: duże hurtownie z własnym działem księgowo-kadrowym, duże placówki handlowe, gdzie zachodzi potrzeba wystawiania dużej ilości faktur VAT z kilkoma oddziałami, własną księgowością i kadrami.