X

Zdarza się, że w małej firmie nie ma potrzeby prowadzenia gospodarki magazynowej, natomiast istnieje potrzeba wspomagania sprzedaży poprzez odpowiedne oprogramowanie. W takim wypadku należy wdrożyć system który bez prowadzenia magazynu pozwoli na wystawianie faktur FV i paragonów które będą drukowane na drukarce fiskalnej. Ważne jest aby w systemie istniała baza kontrahentów i towarów, ponieważ taka funkcjonalność upraszcza w znacznym stopniu wystawianie dokumentów handlowych.

Oprogramowanie w takim modelu pracy firmy powinno oferować:

  • sprzedaż na FV i paragon,
  • obsługę drukarek fiskalnych,
  • bazę towarów i kontrahentów,
  • możliwość eksportu rejestrów do Książki Przychodów i Rozchodów.

Poniżej prezentujemy przykładowe rozwiązanie jakie można zastosować w tego typy działalności gospodarczej.