X
Sieć sklepów należy do najbardziej złożonego rozwiązania w handlu. Punkty sprzedaży w oddalonych od siebie lokalizacjach stwarzają szereg problemów w zarządzaniu, a im większa sieć tym większym wymaganiom musi sprostać jej kierownictwo.

Aby zarządzać siecią sklepów niezbędne jest w dzisiejszych czasach sprawdzone rozwiązanie informatyczne, wspomagające szereg procesów związanych z prowadzeniem sieci sklepów lub fraczyzą. Cechą wspólną łączącą sieci sklepów jest potrzeba jak najdokładniejszego i najszybszego posiadania informacji o tym, co dzieje się w sieci.

Poniżej prezentujemy kilka modeli pracy w sieci sklepów, od bardzo prostego, odpowiedniego dla kilku niewielkich placówek handlowych, po najbardziej skomplikowane rozwiązania dla dużych sieci.

Obsługa sieci sklepów może przebiegać wg kilku, istotnie różnych schematów organizacyjnych, zależnych od branży, wielkości sieci i sklepów, rozmiaru bazy towarowej oraz od warunków technicznych w poszczególnych lokalizacjach (np. kwestia jakości i/lub dostępności łącz telekomunikacyjnych). Dlatego oferujemy zestaw rozwiązań dopasowanych do konkretnej struktury i sposobu organizacji sieci.

Składniki systemu dla sieci placówek handlowych:

  • Konsola Kupca 2 - centrala dla dużych sieci sklepów, umożliwia personelowi centrali sieci sklepów prowadzenie kartotek towarowych, ustalanie cen sprzedaży, organizowanie promocji, zarządzanie cenami zakupu poprzez kontrakty zakupowe oraz szeroki zakres raportowania i analiz.
  • Konsola Kupca 1 – centrala dla mniejszych i średnich sieci sklepów zrzeszających sklepy własne lub franczyzowe.
  • Mini-Market pozwala skupić całą uwagę personelu sklepu na prowadzeniu sprzedaży i obsłudze klienta; wszystkie inne procedury są uproszczone i zautomatyzowane, np. zamawianie i przyjmowanie towaru do sklepu.
  • PC-Market 7 – ułatwia zarządzanie sklepem niezależnym lub skupionym w luźnej franczyzie. Może też pełnić rolę centrali dla programów Mini-Market i/lub magazynu centralnego.

Typowe schematy stosowane w sieciach sklepów:

WARIANT I: PC Market 7 ze zdalnym zarządzaniem cenami na kasach
PC-Market 7 z modułem do zdalnego zarządzania cenami na kasach przeznaczony jest dla sieci sklepów wyposażonych wyłącznie w kasy. W sklepach nie ma komputerów na zapleczu. Komputer z programem PC-Market 7 jest umieszczony w Centrali sieci lub w jednym ze sklepów. Kasy komunikują się z centralą poprzez modemy lub poprzez sieć rozległą (Internet). W sklepie może pracować jedna lub więcej kas - w programie istnieje możliwość grupowania kas.


WARIANT III: Konsola Kupca 1 w centrali i PC Market 7 w sklepach
Rozwiązanie dla średniej wielkości sieci sklepów zrzeszających sklepy własne lub franczyzowe o różnym stopniu autonomii. Konsola Kupca 1, oparta na programie PC-Market 7, to m.in.: centralne zarządzanie listą towarów i cenami, centralne zarządzanie listą dostawców, centralne zarządzanie kartami stałego klienta, centralne zamówienia i dostawy, raporty zbiorcze i analityczne.
Konsola Kupca 1 zarządza sklepami wyposażonymi w oprogramowanie PC-Market 7, dzięki czemu sklepy mogą działać zarówno w modelu scentralizowanym jak i w oparciu o znaczną autonomię i samodzielność decyzyjną.

WARIANT IV: Konsola Kupca 2 w centrali i Mini Market w sklepach
Konsola Kupca 2 jest rozwiązaniem przeznaczonym dla większych sieci sklepów. W połączeniu z oprogramowaniem Mini-Market pracującym na sklepach rozwiązanie takie zapewnia pełną centralizację sieci. Centrala sieci sprawuje ścisły nadzór nad pracą każdego sklepu, zarządza asortymentem i cenami, prowadzi analizy i podejmuje decyzje zaopatrzeniowe, natomiast zadania personelu w sklepie są skupione wokół sprzedaży i obsługi klienta.
Konsola Kupca 2 zarządza kartotekami towarowymi, cennikami, kontraktami i promocjami, natomiast funkcje magazynowe w Centrali prowadzi PC-Market 7 - w tym magazyn centralny i obsługę dokumentów.