X

Taksometr to urządzenie przeznaczone do naliczania i wskazywania należności za przejazd taksówką, według określonych taryf, za przebytą drogę lub czas wynajęcia pojazdu. Praca taksometru polega na jednoczesnym pomiarze drogi przebytej przez pojazd oraz czasu wynajęcia i przeliczaniu tych wielkości według obowiązujących taryf na opłatę wskazywaną na wskaźniku opłaty.

Legalizacja to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie oraz poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach. Wyróżniamy legalizację: pierwotną, ponowną i jednostkową.

Zgodnie z Art. 4 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r.:
Legalizacja pierwotna - legalizacja przyrządu pomiarowego po raz pierwszy po wyprodukowaniu, przed wprowadzeniem go do obrotu lub użytkowania.
Legalizacja ponowna - każda kolejna legalizacja przyrządu pomiarowego.
Legalizacja jednostkowa - legalizacja pierwotna przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania.

Legalizację taksometru wykonuje się w Urzędzie Miar.

Legalizacji można dokonać również w autoryzowanych punktach Urzędu Miar np. SKF-Systemy Kas Fiskalnych ul. Sarmacka 14, Kraków w godz. 8:00 - 13:00 pn. - pt. tel. 12 25 703 00

Zgodnie z § 49. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne:

  1. Świadectwo legalizacji pierwotnej taksometru jest ważne przez czas nieokreślony, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające.
  2. Świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające.