X
Podpis elektroniczny

Ma postać danych elektronicznych pozwalających powiązać informacje o osobie podpisującej z treścią podpisywanego dokumentu. Aby podpis elektroniczny spełnił swoją funkcję musi być opatrzony certyfikatem.


Certyfikat

Elektroniczne poświadczenie, które umożliwia przyporządkowanie danych służących do weryfikacji podpisu elektronicznego do osoby składającej e-podpis, pozwalające na weryfikację tej osoby.


Podpis niekwalifikowany (zwykły)

Narzędzie, które zostaje potwierdzone za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego (powszechnego) i przeznaczone jest do sygnowania dokumentów mniejszej wagi, podpisywania e-maili czy szyfrowania danych przesyłanych pocztą elektroniczną.


Podpis kwalifikowany (bezpieczny)

Narzędzie wywołujące skutki prawne podpisu odręcznego. Podpis ten oferuje nam szereg możliwości, takich jak: złożenie w urzędzie gminy wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej, wysyłanie korespondencji do urzędów administracji państwowej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, rozliczanie się z ZUS-em i urzędem skarbowym, jak również wystawianie pełnomocnictwa sądowego.