X

Podpis elektroniczny weryfikowany poprzez certyfikat kwalifikowany wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego, natomiast podpis elektroniczny weryfikowany poprzez certyfikat niekwalifikowany wywołuje skutki prawne podpisu odręcznego tylko wtedy, jeśli obie strony zawrą wcześniej umowę. Taka umowa powinna zawierać zapisy o wzajemnym uznaniu podpisów oraz musi być podpisana odręcznie. Podpis niekwalifikowany ma służyć głównie do sygnowania dokumentów mniejszej wagi, podpisywania e-maili czy szyfrowania danych przesyłanych pocztą elektroniczną.
Kolejną różnicą są nośniki przechowywania. Certyfikat niekwalifikowany może być przechowywany na komputerze użytkownika lub na płycie. To użytkownik decyduje na jakim urządzeniu przetrzymuje taki certyfikat. Natomiast certyfikat kwalifikowany przechowywany jest na urządzeniu kryptograficznym (np. karcie mikroprocesorowej). Klucz bezpiecznego podpisu elektronicznego nigdy nie może być przesłany poza kartę.