X

Jest to przenośna kasa rejestrująca przeznaczona do sprzedaży biletów w autobusie.

Fiskalizacja to nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisywane są wszystkie dane o operacjach prowadzonych na kasie. Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację wydaną przez producenta kasy. W ciągu 7 dni od przeprowadzenia fiskalizacji należy zgłosić ją do właściwego dla Podatnika naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego podatnik musi dokonać w ciągu 7 dni od daty zafiskalizowania kasy przez uprawniony do tego serwis.

Użytkownicy kas i drukarek fiskalnych, którzy spełnią wymogi określone w ustawie o VAT oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie, mają możliwość odliczenia części kwoty wydatkowanej na zakup urządzenia. Kwota ta, zgodnie z Art. 111 ustawy o VAT, może wynosić 90% ceny zakupu urządzenia (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

Informacje na temat uzyskania wymaganych zezwoleń i licencji można znaleźć w  witrynie Biuletynu informacji Publicznej Miasta Krakowa.