X

Wagi liczące są przeznaczone do liczenia "detali" o jednakowej masie. Dzięki tej funkcjonalności są powszechnie stosowane w handlu np. sklepy metalowe, w gastronomii, przemyśle spożywczym, magazynach, kontroli produkcji, sortowniach oraz kontroli zapasów podczas inwentaryzacji. Funkcja liczenia "detali" bazuje na przeliczaniu masy jednostkowej sztuki uzyskiwanej z pomiaru próbki np. 10 sztuk lub wpisanej za pomocą klawiatury.

Poza funkcjami związanymi z liczeniem, wagi te są wyposażone w wiele funkcji zwiększających ogólną efektywność pracy takich jak:

  • przechowanie wprowadzonej tary,
  • auto-zerowanie,
  • pomiar w różnych jednostkach masy,
  • dziennik serii pomiarów itd.

Wagi wyposażone w bibliotekę danych umożliwiają wpisanie cechy danego detalu (masa jednostkowa, domyślna liczność próbki i inne) aby później do nich się odwołać. Dzięki owej funkcji limity wagowe z sygnalizacją dźwiękową wagi mogą być używane do łatwego sprawdzania, czy masa towaru zawiera się w założonym przedziale.