X
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne

Rozdział 5

§ 49. 1. Świadectwo legalizacji pierwotnej taksometru jest ważne przez czas nieokreślony, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające.

2. Świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające.

Legalizacje taksometru można dokonać również w autoryzowanych punktach Urzędu Miar np.

SKF-Systemy Kas Fiskalnych ul. Sarmacka 14, Kraków

w godz.  8:00 - 13:00  pn. - pt.

tel. 12 25 703 00