X
 
 Plik Broszura MF (klikając na temat przenosi w odpowiednie miejsce tekstu)

I. Wstęp – ogólnie o kasach rejestrujących

II. Podstawowe obowiązki podatnika

1 - Składanie zgłoszenia o liczbie kas do urzędu skarbowego

2 - Dokonanie fiskalizacji kasy rejestrującej

3 - Zgłoszenie kasy w celu nadania numeru ewidencyjnego

4 - Dokonywanie wpisów w książce kasy

5 - Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu

6 - Sporządzanie raportów i przechowywanie dokumentów kasowych

7 - Zgłaszanie kas do przeglądu technicznego

III. Prawa podatnika

1 - Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej

2 - Tryb odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

3 - Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup

4 - Warunki zmiany serwisu kas

IV. Najczęściej zadawane pytania, aktualne problemy