X
 

Urządzenia fiskalne a elektroniczna kopią paragonu

Kasy oraz drukarki fiskalne z elektroniczną kopią paragonu posiadają kartę pamięci SD, na której zapisywane są wszystkie kopie wydruków fiskalnych i niefiskalnych: paragony, raporty itp. Do urządzenia zakładamy tylko jedną rolkę papieru do wydruku oryginału paragonu dla klienta.

Korzyści płynące z takiej funkcjonalności urządzenia :

 

Małe ikonki(oszczędność)

·   mniejsze zużycie papieru , a tym samym zredukowanie kosztów, standardowa karta SD o pojemności 2GB mieści informacje o ponad milionie paragonów,

·  ograniczenie czasu potrzebnego na wymianę papieru w czasie pracy,

·  oszczędności wynikające z braku konieczności przechowywania papierowych kopii,

Małe ikonki (ochrona środowiska)

 ·  jedna karta to tysiące rolek, które nie będą trafiać później na śmietnik, a każda rolka to kawałek drzewa i proces technologiczny nieobojętny środowisku.

Małe ikonki(łatwość odczytu)

·   dane zapisywane są na karcie w sposób  jawny, otwartym tekstem, znikają problemy z wyblakniętymi rolkami,

·   w razie potrzeby kopie paragonów z danego o okresu można wydrukować również bezpośrednio na rolkę w kasie

Małe ikonki(bezpieczeństwo)

 ·   wszystkie dane na karcie zabezpieczone są przed zniszczeniem czy utratą,…

 

Urządzenia fiskalne z kopią paragonu na papierowej rolce.

Kasy i drukarki fiskalne z papierową kopią paragonu to tradycyjne rozwiązanie w urządzeniach. Mechanizmy drukują jednocześnie na dwóch rolkach papieru: oryginał i kopię paragonu, którą podatnik musi przechowywać na okoliczność ewentualnej kontroli skarbowej. Według obecnego stanu prawnego przez okres 2 lat po zamknięciu roku obrachunkowego. Podatnik powinien stosować papier z certyfikatem jakościowym i przechowywać w warunkach umożliwiających czytelność paragonu przez dłuższy okres czasu.