X
 
 
Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązujące i ułożone w kolejności chronologicznej  treści rozporządzeń Ministra Finansów regulujących polski rynek urządzeń fiskalnych

Pliki dostępne w formacie PDF. Do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat, który bezpłatnie można pobrać ze strony www.adobe.com.

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia MF

2010-12-27     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

2010-12-23     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

2010-07-26     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2008-11-28     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz  warunków ich stosowania.

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5,
Załącznik 6, Załącznik 7, Załącznik 8,

2006-09-26  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
2002-06-10     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z dnia 4 lipca 2002r.)

Rozporządzenia MF w kolejności chronologicznej

2010-12-27    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

2010-12-23     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
2010-07-26     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2008-12-19     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2008-12-19     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

2008-11-28     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5,
Załącznik 6, Załącznik 7, Załącznik 8,

2008-06-27     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących.

2007-12-20     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r.w sprawie kas rejestrujących.

2007-06-25     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących.

2006-12-22     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006 r. Nr 243 poz. 1768)

2006-09-26     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

2006-03-26     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących.

2006-02-20     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 28 poz. 204)

2005-12-06     Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 6 grudnia 2005 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. (Dz. U. Nr 242, poz. 2043)

2004-12-23     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706)

Załącznik 1
2003-03-17     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym (Dz. U. Nr 50, poz. 425,426)

2002-12-23     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz.1971)

Załącznik 1

2002-09-20     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 157, poz. 1313)

2002-07-04     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z dnia 17 lipca 2002 r.)
2002-06-10     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z dnia 4 lipca 2002r.)

2001-12-20    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 151 poz. 1711 z dnia 27 grudnia 2001 r.)

Załącznik 1

2001-06-28     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 67 poz. 691 z dnia

2000-12-22     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 121, poz. 1295 z dnia 30 grudnia 2000 r.)

Załącznik 1

1999-12-23     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 109 poz. 1249 z dnia 29 grudnia 1999 r.)

Załącznik 1

2008-11-7       Ustawa z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 209, poz. 1320/

2004-03-11     Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535)

1993-01-08     Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami)