X

DODATKOWE ELEMENTY SPRZEDAŻY BILETÓW UŁATWIAJĄCE PRACE Z SYSTEMU:

  • karta pamięci Bileterki EMAR 105 (nięzbędna do jej obsługi),
  • szuflady kasowe do bileterek (opcjonalnie),
  • podstawy do zamocowania bileterki EMAR 105 w samochodzie (opcjonalnie).