X
 

Gastro SZEF
System magazynowy do obsługi placówek gastronomicznych. 

Pracuje na bazie MS SQL. Pozwala na zarządzanie stanowiskami kasowymi Gastro POS. Może zarządzać pojedynczym punktem lub całą siecią lokali gastronomicznych. Współpracuje z programami finansowo-księgowymi. 

Program Gastro Szef umożliwia współpracę z kasami fiskalnymi oraz stanowiskami POS wyposażonymi w ekrany dotykowe. W ten sposób uzyskujemy skomputeryzowany system który pozwala kontrolować ruch towaru i surowców od dostawy do wydania klientowi. Zastosowanie nowoczesnej technologi umożliwia tworzenie własnych analiz i zestawień. Gastro Szef umożliwia eksport danych do programów księgowo-finansowych.
Możliwości programu Gastro SZEF:


•    prowadzenie gospodarki wielomagazynowej,
•    obsługa firm posiadających lokalizacje zdalne,
•    obsługa dokumentów magazynowych (dostawy, przesunięcia, rozchody, produkcja),
•    kontrola stanów minimalnych i maksymalnych, informowanie o zalegających towarach,
•    prezentacja bieżących i historycznych stanów magazynowych,
•    rozchody FIFO ze sprzedaży wg zdefiniowanych receptur,
•    prezentacja zużycia surowców wg kart kalkulacyjnych,
•    wyliczanie cen kalkulacyjnych potraw wg rzeczywistych kosztów zakupu surowców,
•    wyliczanie marży potraw z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej,
•    produkcja wyrobów gotowych i półproduktów,
•    analiza zapotrzebowania na surowce,
•    generowanie automatycznych zamówień,
•    wprowadzanie dokumentów magazynowych za pomocą inwentaryzatorów,
•    prowadzenie dzienników pracy poszczególnych kelnerów,
•    naliczanie prowizji dla pracowników,
•    kontrola zobowiązań i należności,
•    kontrola i prezentacja sprzedaży z wykorzystaniem kart rabatowych na stanowiskach Gastro POS,
•    planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych,
•    wystawianie faktur, faktur do paragonu i faktur proforma,
•    raportowanie sprzedaży z podziałem na poszczególne punkty, 
•    raportowanie przychodów, rozchodów i osiągniętej marży na każdy dzień i miesiąc,
•    prowadzenie jadłospisów i asygnat dla gastronomii zamkniętej,
•    eksport danych do systemów finansowo – księgowych,
•    eksport danych do formatów xls, dbf, txt, xml.

Urządzenia zewnętrzne obsługiwane przez Gastro SZEF:


•    inwentaryzatory
•    kasy fiskalne
•    stanowiska kelnerskie Gastro POS

Dostępne moduły:


•    moduł automatycznej dekretacji do systemów FK
•    interfejs „Druga firma”
•    sterowniki do kas ECR