X

Zaawansowany  system obsługi obiektów gastronomicznych SOGA stanowi bardzo  przydatne narzędzie wspieracjące funkcjonowanie każdej restauracji, baru, kawiarni, itp.

Przejrzysty i bardzo czytelny układ programu umożliwia bardzo szybkie opanowanie go przez pracowników - także tych mniej zaznajomionych z komputerem.

Realizuje podstawowe funkcje:

• obsługa rachunków, 
• zarządzanie zamówieniami oraz 
• wystawianie paragonów i faktur

System pozwala na dokładną kontrolę sprzedaży i szczegółowe rozliczanie kelnerów.

Dzięki bardzo prostej i czytelnej  konstrukcji programu, zarządzający systemem może go w dowolny sposób konfigurować, odwzorowywując rzeczywisty układ stolików czy budując wygodne menu.

Dodatkowym modułem wchodzącym w skład pakietu dla gastronomii jest moduł magazynowy, który uzupełnia działanie całego systemu o możliwość szczegółowego rozliczania stanów oraz wartości magazynu, budowania receptur oraz ewidencjonowania dokumentów od dostawców.

Na uwagę zasługuje również możliwość współpracy z oprogramowaniem hotelowym, co znacznie zwiększa możliwości wykorzystania programu.

Podstawowe cechy programu:

• obsługa wielu rachunków jednocześnie,

• graficzne odwzorowanie ułożenia stolików,

• wiele rachunków na jednym stoliku,

• przenoszenie rachunków na inny stolik,

• łączenie i dzielenie rachunków,

• przejmowanie rachunków,

• system komentarzy do artykułów,

• wydruk zamówień na drukarkach bonowych (np. w kuchni i w barze),

• możliwość ustalania priorytetów dla zamówień,

• rabaty do poszczególnych pozycji i do całych rachunków,

• wydruk rachunków próbnych,

• dowolna ilość sal,

• dowolna liczba kelnerów,

• praca na jednym lub kilku stanowiskach w sieci,

• definiowanie grup dla artykułów,

• generowanie raportów,

• współpraca z programem hotelowym,

• współpraca z urządzeniami fiskalnymi,

• wystawianie faktur VAT (również w EURO),

• wydruk faktur na drukarce zwykłej lub bonowej,

• nadawanie różnych uprawnień użytkownikom,

• automatyczna archiwizacja danych.

Najważniejsze funkcje modułu magazynowego:

• praca na jednym lub kilku stanowiskach w sieci,

• obsługa jednego lub wielu magazynów,

• definiowanie towarów oraz grup towarowych,

• obsługa dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM),

• definiowanie receptur,

• definiowanie sposobów rozchodowania towarów z magazynu,

• obsługa kolejki FIFO,

• remanent na dowolny dzień,

• generowanie zestawień.