X

 

System posiada własną bazę danych, w której przechowuje m.in.:
- szczegółowe paragony z kas PC-POS 7,
- dokumenty rozliczeń zmian kasjerów i odbiorów częściowych,
- zarejestrowane na kasach inne dokumenty tj. KP, KW, faktury do paragonów.

W przypadku wymiany danych z bazą PC-Market 7 mamy możliwość przesyłania wyników sprzedaży tradycyjnie, czyli jako poszczególne kasy PC-POS 7, lub też jako zbiorczy utarg z jednej kasy ECR (nowy typ kasy PC-POS Premium).
Istnieje też opcja przesyłania danych z wykorzystaniem formatu plikowego PC-POS 3, co pozwala na integrację PC-POS Premium z oprogramowaniem magazynowym innych producentów.

System kasowy PC-POS Premium składa się z następujących elementów:
- komputerowych kas PC-POS 7 - oprogramowania przeznaczonego dla stanowisk pracujących w środowisku MS Windows lub Linux,
- programu administracyjnego POSAdmin - przeznaczonego do zarządzania komunikacją z kasami, nadzorującego prace kasjerów oraz pośredniczącego w wymianie danych z systemem magazynowym PC-Market 7(lub innym programem na zapleczu sklepu),
- serwera wymiany danych - Server-BackOffice - umożliwiającego komunikację POSAdmin z PC-Market 7.


 

Pc-Pos Premium to zaawansowane rozwiązanie umożliwiające obsługę systemów kasowych z wieloma stanowiskami kasowymi PC-POS 7. 

Jego podstawowym zadaniem jest nadzór i komunikacja nad kasami i kasjerami - w systemie możemy na bieżąco obserwować utargi zarejestrowane na poszczególnych kasach, a także śledzić wyniki sprzedaży wybranych kasjerów.

System umożliwia rozliczenie zmian kasjerów oraz zarejestrowanie odbiorów częściowych dokumentujących gotówkę przekazaną przez kasjerów w trakcie pracy.

PC-POS Premium pośredniczy w wymianie danych pomiędzy dowolnym programem magazynowym (np. PC-Market 7) a kasami PC-POS 7.