X
 


Program do obsługi sprzedaży detalicznej. Współpracuje z bazą MS SQL 2005/2008 lub Adaptive Server Anywhere 8.0/9.0.

 Może obsługiwać placówki dowolnej wielkości, od jednego do kilkudziesięciu punktów sprzedaży. 


Program Pc-Market 7 umozliwia, sprawdzenie najlepiej i najgorzej sprzedających się towarów oraz prześledzenie historii towarów. Pozwala na sporządzenie zamówienia do dostawców bez chodzenia między półkami na podstawie stanów i obrotów towarowych, wydruk etykiet na półki oraz wiele innych funkcji niezbędnych do efektywnego prowadzenia sklepu.
Program współpracuje z większością urządzeń sklepowych i fiskalnych dostępnych na rynku, jak również z dedykowanym stanowiskiem kasowym Pc-POS 7.


Możliwości programu PC Market:
•    nieograniczona baza towarowa
•    podział towarów wg asortymentów i/lub kategorii
•    obsługa opakowań zwrotnych, prasy, usług i doładowań 
•    obsługa kilku poziomów cenowych
•    obsługa kilku formatów kodów ważonych
•    możliwość definiowania kilku kodów dla danego towaru
•    obsługa etykiet na towar/półki w dowolnym formacie
•    definiowanie receptur
•    obsługa opakowań zbiorczych
•    obsługa wielu magazynów
•    automatyczna kontrola cen zakupu towarów z użyciem kontraktów z dostawcami
•    definiowanie promocji ograniczonych czasowo
•    rozbudowany mechanizm generowania zamówień dla dostawców
•    import danych o dostawach w kilkudziesięciu formatach
•    możliwość wystawiania pełnej gamy dokumentów dla klientów, takich jak paragon, faktura, faktura do paragonu, faktura proforma, dokument WZ
•    przyjmowanie zamówień od odbiorców
•    definiowanie cenników dla poszczególnych odbiorców
•    eksport danych o sprzedaży w kilkudziesięciu formatach
•    rozliczanie zobowiązań i należności odbiorców i dostawców
•    eksport danych o płatnościach do systemów bankowych
•    obsługa kart lojalnościowych/rabatowych
•    kilkadziesiąt predefiniowanych, konfigurowalnych raportów
•    możliwość definicji własnych raportów
•    możliwość modyfikacji istniejących wydruków i/lub definiowania własnych
•    eksport wyników raportów do Open Office lub Microsoft Excel
•    eksport danych do większości programów księgowych


Dostępne moduły:
•    rozbudowa do wersji sieciowej (pakiety po pięć stanowisk)
•    obsługa drukarki fiskalnej
•    obsługa stanowiska kasowego on-line
•    obsługa stanowiska kasowego off-line
•    obsługa wag
•    obsługa drukarek kodów kreskowych
•    moduł do projektowania etykiet
•    obsługa inwentaryzatorów
•    obsługa sprawdzarek cen
•    generator zamówień
•    interfejs FK (możliwość wykonania na zamówienie interfejsu niestandardowego)
•    interfejs do generowania przelewów bankowych (możliwość wykonania na zamówienie interfejsu niestandardowego)
•    system lojalnościowy
•    rozliczanie kasjerów
•    system sprzedaży mobilnej (palmtopy)
•    obsługa licznika klientów
•    obsługa kart płatniczych na stanowiskach z drukarkami fiskalnymi
•    wymiana danych z systemem obsługującym sklep internetowy