X
 

 

 

Konsola Kupca to nowoczesny system zarządzania centralą sieci sklepów, która oparta jest o program PC-Market 7 lub Mini-Market.

W zależności od przyjętego modelu współpracy sklepów z centralą oprogramowanie zostało podzielone na:

- Konsola Kupca 1 - zarządzanie siecią sklepów, luźną franczyzą, grupą sprzedaży.

- Konsola Kupca 2 - zarządzanie tylko i wyłącznie własną siecią sklepów lub ścisłą franczyzą.

 

System ten otwiera przed Państwem szereg możliwości. Oto główne z nich:

- Centralne zarządzanie listą dostawców.

- Kontrahenci są uzgadniani w całej sieci sklepów. Dostawca wprowadzony w centrali zostanie automatycznie rozprowadzony po bazach wszystkich sklepów. 

- Wszystkie sklepy poznają ustalony termin i formę płatności.

- Kontrahent wprowadzony na dowolnym sklepie, następnego dnia będzie istniał na wszystkich sklepach w sieci.

- Centralne zarządzanie kartami stałego klienta.

- Centrala posiada możliwość podglądnięcia wszystkich wizyt klienta w sieci bez względu na to, w którym sklepie dokonywał zakupów.

- Analizy obrotów z dostawcami i producentami.

- Sklepy mogą kupować ten sam towar od różnych dostawców. 

- Możliwość sprawdzenia w centrali, jak wyglądają obroty z dostawcą lub
producentem towaru.

- Centralne zamówienia i dostawy.

- Jeśli centrala sama dostarcza towary do sklepów - może odbierać z nich elektroniczne zamówienia, a następnie na ich podstawie generować
własne zamówienia do dostawców.

 

 

Centrala sieci sprawuje ścisły nadzór nad pracą każdego sklepu, zarządza asortymentem i cenami, prowadzi analizy oraz podejmuje decyzje
zaopatrzeniowe, natomiast zadania personelu w sklepie są skupione wokół sprzedaży i obsługi klienta.


Konsola Kupca 1 to m.in.:

- centralne zarządzanie listą towarów,
- wydzielone lub wszystkie towary podlegające centralnemu sterowaniu.

Centrala może m.in.:
- zablokować przyjęcie na sklepie w cenie innej, niż zakontraktowana z dostawcą,
- zablokować przyjęcie na sklepie od dostawców innych, niż zakontraktowani,
- narzucić ceny detaliczne,
- zablokować możliwość przyjęcia towaru od kogokolwiek (wycofywanie towaru z oferty).

Wykazy centralne pozwalają na szybkie porównanie aktualnych cen, ilości oraz flag towarów na poszczególnych sklepach. 

 

System ERP zarządza magazynem, stanami i ofertą towarową.

Jeżeli Centrala używa systemu ERP, wówczas Konsola Kupca 2 zapewnia współpracę i wymianę danych pomiędzy systemem ERP a oprogramowaniem Mini-Market obsługującym sklepy.
W skrajnym przypadku Konsola Kupca 2 może działać wyłącznie jako przekaźnik między systemem ERP a oprogramowaniem Mini-Market.
Konsola Kupca 2 zarządza kartotekami towarowymi, cennikami, kontraktami i promocjami, natomiast funkcje magazynowe w Centrali prowadzi PC-Market 7 - w tym magazyn centralny i obsługę dokumentów.

Konsola Kupca 2 dzięki swojej uniwersalności umożliwia zbieranie danych i zarządzanie różnymi typami sklepów, supermarketów oraz punktami handlu detalicznego.Umożliwia ona centralne zarządzanie listą towarów za pomocą cenników. Wykazy centralne pozwalają na szybkie porównanie
aktualnych cen, ilości itd. w poszczególnych sklepach. Centrala może m.in.:
- zablokować przyjęcie na sklepie w cenie innej, niż wynegocjowana z dostawcą,
- zablokować przyjęcie na sklepie od dostawców innych, niż zakontraktowani,
- narzucić ceny detaliczne,
- wycofać towar z oferty.

Dzięki takiemu rozwiązaniu w centrali automatycznie możemy skorzystać z wszystkich funkcjonalności i modułów jakie oferuje PC-Market 7.

 

Reasumując, Konsola Kupca 2 umożliwia użytkownikowi:

- centralne zarządzanie listą kontrahentów, którzy wprowadzeni do centrali zostają automatycznie
rozprowadzoni po bazach wszystkich sklepów,

- szybkie sprawdzenie w centrali, jak wyglądają obroty z dostawcą lub producentem towaru.

- centralne zarządzanie kartami stałego klienta i systemem lojalnościowym. 

- analizę wszystkich wizyt klienta, 

- opcję naliczania punktów klientowi, 

- ustalanie indywidualnych rabatów dla klienta i reguł, według których te rabaty mają być naliczane,

-obsługę centralnego zamówienia i dostaw.

Centrala może odbierać ze sklepów zamówienia, następnie na ich podstawie generować zbiorcze zamówienia do dostawców. Wyposażona jest także w system analiz i raportowania: analizuje m.in. współpracę z dostawcami i producentami, stany towarów, sprzedaż, ceny, marże i wiele innych parametrów ułatwiających kontrolę nad działalnością handlową.