X

Dostępność informacji o stanie firmy, jest podstawą jej funkcjonowania, dlatego tak istotny jest szybki i łatwy dostęp do potrzebnych danych.
Moduł Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych o swojej firmie, poprzez przeglądarkę internetową.
Właściciel lub dyrektor firmy,  po zalogowaniu się do Pulpitu Menadżera, ma dostęp do:
- analiz obrotów magazynowych,
- raportów dłużników i wierzycieli,
- struktury wiekowej należności i zobowiązań,
- raportu rejestru sprzedaży i zakupów,
- analizy ABC.

Struktura wiekowa należności Raporty wykonane w module Pulpit Menadżera są prezentowane w formie graficznej oraz tabelarycznej

Za pośrednictwem modułu Pulpit Menadżera, Użytkownik ma dostęp do:

  • danych słownikowch (kartoteki kontrahentów czy pracowników),
  • statystyk ilości wprowadzonych dokumentów,
  • funkcji definiowania dostępu do analiz i uprawnień dla każdego użytkownika modułu (tylko administrator),
  • opcji eksportu wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego.

Pulpit Menadżera umożliwia także przeglądanie m.in. aktualnego bilansu firmy, zapisów księgi przychodów i rozchodów, czy nawet spisu z natury


Pulpit Menadżera umożliwia:

  • całodobowy dostęp do danych firmy, dzięki możliwości przeglądania ich poprzez Internet,
  • szybki dostęp do zawsze aktualnych danych, za pomocą pełnej integracji z programem Comarch OPTIMA,
  • możliwość tworzenia raportów uwzględniających wybrane zakresy, co umożliwia elastyczne dopasowanie prezentowanych wyników do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
  • bieżącą informację o pracownikach dotyczącą okresu zatrudnienia, terminów badań lekarskich oraz podatków jakie trzeba naliczyć,
  • szerokie spektrum dostępnych informacji zapewnia ciągły wgląd do danych niemal ze wszystkich obszarów działania Comarch OPTIMA wykorzystywanych w firmie.