X
Kluczowym procesem zarządzania firmą jest podejmowanie decyzji. Trafność decyzji w dużej mierze zależy od wcześniej  przeprowadzonych analiz Comarch OPTIMA
Moduł Analizy to narzędzie, które zawiera całą gamę wskaźników finansowo-ekonomicznych, charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy, umożliwia  przygotowanie dokładnych raportów, przyspieszających i usprawniających proces podejmowania decyzji. Moduł czerpie dane ze wszystkich wykorzystywanych modułów Comarch OPTIMA, wykresów graficznych (tortowych, słupkowych i liniowych) oraz tabel zmiennych, przez co staje się  przydatnym narzędziem pracy nie tylko dla kadry zarządzającej. Generowane analizy stanowią doskonałą podstawę do działań handlowych, a także dla szeregu działań księgowych.

Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należności
Moduł Analizy dostarcza ponad 200 gotowych analiz, które prezentują zgromadzone w programie dane w postaci dynamicznychRaporty mogą być tworzone zarówno w module Analizy, gdzie zbierane są one w grupy tematyczne: Kasa/Bank, Księga Handlowa, Środki trwałe, Faktury, Magazyn, Kadry i Płace, CRM, Serwis, jak również mogą być użyte podczas bieżącej pracy z innymi modułami poprzez wywołanie ich z poziomu poszczególnych list i formularzy Osoby, które często posługują się pewną grupą analiz, mogą zebrać je także w obszarze analiz ulubionych.

Analizy dostępne są także z menu kontekstowego, w którym pojawiają się analizy i raporty powiązane z aktualnie otwartą listą (np. listą faktur)Dzięki modułowi Analizy można uzyskać informacje miedzy innymi o:

• stanie środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach,
• planowanych wydatkach/przychodach na wybrany rachunek/kasę według kategorii,
• liście największych dłużników i wierzycieli firmy,
• zestawieniu kosztów używania samochodów prywatnych według przejazdów,
• zestawieniu wartości środków trwałych według grup lub kategorii,
• sprzedaży według towarów lub kontrahentów,
• liście najlepiej sprzedawanych towarów,
• rozkładzie w czasie planowanych dostaw towarów,
• wskaźnikach magazynowych,
• kosztach rodzajowych wynagrodzeń w zadanym okresie czasu,
• czasie i kosztach kontaktów według kontrahentów,
• najczęściej używanych częściach serwisowych,
• oraz wielu innych.

Analiza sprzedaży w czasie to jeden z czytelnych sposobów prezentacji danych w wybranym okresie czasu
Comarch OPTIMA Analizy to:

• błyskawiczne dostarczenie potrzebnych informacji, zebranych ze wszystkich modułów programu Comarch OPTIMA,
• jasna i czytelna prezentacja zebranych danych na wykresach graficznych lub w formie tabelarycznej, bez konieczności ich modyfikowania,
• możliwość zapisu raportów i analiz do arkusza kalkulacyjnego Excel, które wydrukowane mogą służyć jako pomoc podczas kontaktów z kontrahentami,


Moduł Analizy umożliwia także kontrolę funkcjonowania firmy poprzez:

• bieżącą informację o wybranych obszarach, dzięki analizom kontekstowym wywoływanym z poziomu danej listy (faktur, towarów, zleceń) we wszystkich modułach Comarch OPTIMA,
• możliwość modyfikacji parametrów wyświetlania raportów i analiz, co pozwala na raportowanie np. z dowolnego przedziału czasowego, czy uwzględniając różne dokumenty,
• bezpośredni podgląd dokumentów, np. handlowych, magazynowych  z wykonanej analizy, które składają się na jej elementy.