X

Zarządzanie firmą nieodłącznie wiąże się na podejmowaniem decyzji. Decydujacym składnikiem są informacje, które mają  wpływ na wynik realizowanych działań. Sprawny dostęp do wiedzy o firmie, jej kontrahentach, dostawcach, rynkach zbytu zapewnia sprawne jej funkcjonowanie. Przenosi się to na wyniki, ale także na wizerunek przedsiębiorstwa pośród kontrahentów. Aby polepszyć zarządzanie jednostką organizacyjną w Comarch OPTIMA zostały dedytkowane następujące moduły:

• Analizy
Pulpit Menadżera
CRM
Obieg Dokumentów

Moduł Analizy zapewnia śledzenie wszelkich  zachodzących w firmie procesów, poprzez całą gamę analiz i raportów prezentujących dane zebrane z pozostałych używanych modułów programu. Informacje na tematy: rozmiarów sprzedaży za dany przedział czasu, poziomu zadłużenia wobec firmy, zobowiązaniach wobec kontrahentów, jak również tak specyficzne raporty, jak np.: najczęściej pobierane części z magazynu do realizacji zleceń serwisowych – umożliwiają zarządowi podejmować właściwe decyzje. Wykorzystując Internet i moduł Pulpit Menadżera  posiadamy wgląd do analiz i raportów o stanie firmy jest możliwy z każdego miejsca, które posiada dostęp do sieci.

Profesjonalna obsługa klientów przedsiębiorstwa wspomagana jest przez moduł CRM, w którym w przejrzysty sposób można rejestrować wszelkie kontakty z klientem zrealizowane lub konieczne do wykonania.

Szybki przepływ dokumentów w firmie zapewnia moduł Obieg Dokumentów. Pozwala na: ogranczenie do minimum ilości dokumentów w wersji papierowej, dodawanie dokumentów elektronicznych oraz dołączanie do nich innych plików / dokumentów, archiwizację danych  co uporządkowuje wszelką dokumentację firmową.