X
Comarch Mobilny Magazynier jest przeznaczony dla pracowników działu logistyki, którzy wykorzystując urządzenia typu kolektor danych sprawniej wykonują pracę w magazynie.
   
Korzyści dla magazyniera:

 • Optymalizacja czasu pracy. W zależności od potrzeb, pracownik wykonujący swą pracę w magazynie może pracować realizując zadania w sposób narzucony z centrali lub generując odpowiednie dokumenty wprost z systemu.
 • Szybka realizacja procesów wydania, przyjęcia, przesunięcia towaru oraz inwentaryzacji przez zastosowanie kolektorów skraca czas ich trwania nawet do 70-80%. Przy pomocy kolektora, który jest wyposażony w czytnik kodów kreskowych pracownik może dodać dokument przyjęcia/wydania towaru skanując kolejne pozycje asortymentu lub pobrać z aplikacji przygotowane dokumenty magazynowe, na podstawie których ma nastąpić przyjęcie/wydanie towaru oraz natychmiast zweryfikować ich poprawność. Magazynier może realizować kilka dyspozycji w jednym momencie, generując paczkę dyspozycji, co również usprawnia jego pracę.
 • Wyeliminowanie ewentualnych pomyłek. Praca Magazyniera głównie wykorzystuje głównie czytnik kodów kreskowych. Dane nie muszą być rejstrowane ręcznie. Jeżeli pracownik pracuje na dyspozycjach pobranych z systemu ERP i jeżeli wszystkie dane w realizowanej dyspozycji się zgadzają, pracownik je tylko potwierdza. Dodatkowo aplikacja podaje procent stanu realizacji danej dyspozycji lub paczki dyspozycji, co z kolei informuje pracownika na bieżąco o tym, ile pracy do wykonania jeszcze mu zostało.
 • Redukcja kosztów. Praca wykonywana jest na danych w formie elektronicznej, dzięki czemu ilość wydruków ograniczamy do minimum. To z kolei obniża koszt papieru, materiałów eksploatacyjnych, drukarek itp.
 • Szybkie wdrożenie nowego pracownika. Nowy pracownik nie musi „poznawać” magazynu. Kolektor zawsze „prowadzi go za rękę”. Praca na każdym dokumencie zawsze zawiera informację, gdzie dany asortyment należy składować lub skąd pobrać.
 • Pełna informacja o lokalizacji towaru, czyli obsługa Magazynu Wysokiego Składu. System w każdym miejscu informuje skąd dany towar pobrać, gdzie go należy położyć lub do jakiego miejsca przesunąć.

Korzyści dla zarządu:

 • przyspieszenie procesów magazynowych (wydawanie i przyjmowanie towarów, przesuwanie towarów między magazynami),
 • usprawnienie przeprowadzania inwentaryzacji,
 • redukowanie błędów popełnianych przez pracowników magazyn,
 • zmniejszenie kosztów magazynowania,
 • łatwa i szybka praca.