X
Charakterystyka  pracy przedsiębiorstw handlowych, które posiadają przedstawicieli handlowych działających bezpośrednio u klienta, często wymaga stałego kontaktu między nimi a centralą przez cały dzień pracy. Urządzenia mobilne wraz z oprogramowaniem dedykowanym do nich usprawniają wymianę informacji w firmie, a także minimalizują koszty jej funkcjonowania. Urządzenia mobilne stają się głównym narzędziem komunikacyjnym używanym w nowoczesnych przedsiębiorstwach. 

W sytuacji, gdy telefon komórkowy, a raczej terminal mobilny, staje się urządzeniem, z którym użytkownicy się niemal nie rozstają, oczekują oni dostępu do tych samych aplikacji, których używają na laptopie, czy komputerze osobistym. 

Comarch mobile skierowany jest do trzech różnych grup użytkowników: