X
Moduł Płace i Kadry ma zastosowanie do  m. in.:
 • importu danych pracowników z programu Płatnik,
 • rozliczania wszystkich typów umów cywilno-prawnych, jak również zawieranych z obcokrajowcami,
 • rozliczania różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów,
 • kontroli stopnia wykorzystania limitów nieobecności,
 • wymiany danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc),
 • rejestrowania czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • obliczenia wynagrodzenia akordowego,
 • powiązania dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
 • podziału wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe,
 • definicji niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • modyfikacji danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania naliczania podatku,
 • wysyłania deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
 • korygowania list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 • naliczenia i wydruku deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • sporządzania deklaracji dla PFRON, (Wn-D wraz z załącznikami),
 • wyliczania składek ZUS i deklaracji dla właścicieli,
 • tworzenia i przesyłania do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
 • prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej, wymaga stałego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez producenta  uwzględniającym wszelkie zmiany przepisów, moduł Płace i Kadry zapewnia natychmiastową reakcję na zmieniające się wymogi.

System w dużym stopniu wspomaga obsługę kadrowo - płacową każdej firmy. Dzięki posiadanym funkcjonalnością, praca z aplikacją  minimalizuje niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest całkowicie zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Formularz danych pracownika zawiera wszystkie dane pracownika łącznie ze szczegółowymi warunkami zatrudniania w firmieModuł Płace i Kadry Plus

Moduł rozszerzony (Płace i Kadry Plus) przeznaczony jest dla jednostek, które prowadzą rozbudowaną politykę kadrowo-płacową. Umożliwia obsługę następujących procesów:

- obsługę firm, które mają rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów),
- opcję skorelowania listy płac z wybranym wydziałem,
- możliwość prowadzenia skomplikowanego systemu wynagrodzeń, dla wypłat liczonych według trzynastu algorytmów,
- funkcjonalności pozwalające na skonstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki płacowe,
- automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzeń oraz rozliczania nadgodzin,
- możliwość importu informacji o czasie przepracowanym, który jest rejestrowany za pomocą czytników RCP,
- rejestracji w kalendarzu obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa Płace i Kadry PK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia),
-możliwość skorzystania z opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa OPTIMA oraz w module Controlling systemu Comarch CDN XL,
-wykorzystanie atrybutów, czyli cech, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji,
-całościowa obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestrowanie składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie.
 
Formularz wypłaty pracownika


Comarch OPTIMA Płace i Kadry można zsynchronizować z systemem Comarch CDN XL, korzystając z dodatkowego modułu.
Moduł Kadry i Płace znacząco usprawnia pracę działu kadrowo - płacowego każdej jednostki oranizacyjnej. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca w dziale kadr i płac jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji.
Z modułem Kadry i Płace firma zyskuje:
- możliwość zawierania umów z pracownikiem na dowolnie wybraną formę zatrudnienia,
- łatwość prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach,
- pełną kontrolę nadgodzin pracowników, dzięki automatycznemu rozliczaniu nadgodzin,
- bezproblemową współpracę z programem Płatnik oraz SOD – offline,
- dużą elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń pracownikom, uwzględniających różnorodne dodatki płacowe,
- redukcję czasu dzięki funkcji seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych, a także poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11, PIT-40,
- dostęp do wszelkich formularzy związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.