X

Comarch Optima Księga Handlowa pozwala na prowadzenie pełnej księgowości w firmie w oparciu o Ustawę o rachunkowości.
Moduł Księga Handlowa wyposażony jest w następujące funkcjonalności:
- wielopoziomowy plan kont (z dowolną liczbą kont analitycznych),
- dodawanie wielu dzienników księgowych,
- przeliczanie obrotów i sald kont księgowych za dowolny okres,
- użycie schematów księgowania do automatycznego dekretowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
- budowanie zestawień księgowych wymaganych przez Ustawę o rachunkowości,
- prowadzenie ewidencji VAT oraz wyliczenie deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE,
- sporządzanie deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy,
- ewidencja dokumentów „nievatowskich”, np. polecenia księgowania, polisy ubezpieczeniowe, dowody wewnętrzne itp.,
- ewidencja dokumentów z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
- równoczesna praca na dwóch okresach obrachunkowych,
- definiowanie zestawień księgowych, takich jak: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
- wykonywanie analiz finansowych.