X

Moduł Kasa/Bank
Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, źródeł jej przychodów, kosztów, należności i zobowiązań. 

Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

Kalendarz płatności w module Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank umożliwia:

 • rozliczenia z wszystkimi rodzajami podmiotów (kontrahentami, urzędami, bankami, pracownikami),
 • rozliczenia zbiorcze lub seryjne dla jednego lub wielu podmiotów gospodarczych, roczliczania dowolnej ilości kas i prowadzenie dowolnej ilości rachunków bankowych,
 • rozliczania automatyczne planowanych płatności z zapisami kasowymi i bankowymi,
 • wykorzystanie bankowości elektronicznej poprzez wykonanie przelewów wychodzących oraz import zrealizowanych przelewów bankowych z dostarczonego przez bank pliku,
 • rozliczenia w różnych walutach dokumentów,
 • wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty,
 • import banków z pliku dostarczonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR),
 • dostępny we wszystkich modułach Comarch Optima słownik urzędów (ZUS, US),
 • import danych z Comarch Klasyka, rejestrów VAT, list płac, listy kontrahentów, ewidencji samochodów, itd.

Lista zapisów kasowo/bankowych

Moduł Kasa/Bank Plus
Dedykowany jest dla firm korzystających z rozliczeń w walutach obcych. Moduł dodatkowo pozwala na prowadzenie magazynu walut. Umożliwia bieżącą wycenę operacji bankowych w wyodrębnionych kasach walutowych w przeliczeniu na walutę polską.
Korzystając z modułu Kasa/Bank możemy:

 • kontrolować przepływy środków pieniężnych, tworząc raporty dotyczące czasu przeszłego jak i przyszłości,
 • prowadzić preliminarz płatności w firmie, który jest doskonałym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji finansowych, co do płatnosci podatków czy spłat rat kredytów,
 • monitorować rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami, uzyskiwać zestawienia największych dłużników, zaległych płatności według typów dokumentów,
 • uzyskiwać rozkład ponoszonych nakładów na inwestycje, jak również kosztów i przychodów niezbędnych do wyliczenia zysku.