X
Moduł Comarch Optima Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom własnego interfejsu staje się pomocnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel, który wspiera codzienną pracę operatora jeśli ma obsłużyć wiele baz klientów. Biuro Rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch OPTIMA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie Comarch OPTIMA bez konieczności dodatkowego logowania.

Informacje o bazie klientaComarch OPTIMA Biuro Rachunkowe posiada następujące funkcjonalności:


• indywidualnie definiowane cechy/atrybuty, przy pomocy których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
• wysyłanie e-maila, wywołanie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta – poprzez kliknięcie w wybrany atrybut,
• sortowanie i grupowanie Klientów wg wybranych cech/atrybutów,
• sprawdzanie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
• integracji modułu Biuro Rachunkowe z modułem Obieg Dokumentów. Dzięki temu widoczne są wszystkie dokumenty wprowadzone w obu modułach. Użytkownik ma możliwość edytowania i usuwania już istniejących dokumentów oraz dodawania nowych,
• wykonywania operacji seryjnych jak np.obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentów poprzez Internetową Wymianę Dokumentów,
• rejestracji oraz analizy czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów,
• przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz klientów,
• wykonywanie czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersji baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch OPTIMA,
• eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego.

Zobowiązania podatkowe klientaModuł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować są bardzo cenne dla klienta, jak też w badaniu rentowności współpracy z danym klientem. Comarch OPTIMA we współpracy z modułem Biuro Rachunkowe stanowi doskonałe narzędzie w pracy każdego biura.

Analiza czasu pracy pracownika