X

 Moduł Środki Trwałe pozwala na całościową obsługę  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnymi oraz wyposażeniem dodatkowym.
Funkcjonalność systemu umożliwia:

  • naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
  • wykorzystanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa);
  • obsługę szczególnych sposobów amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego;
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Kartoteka środka trwałego daje pełną informację o eksplowatowanym środku trwałym, a także informuje kto jest za niego odpowiedzialnyModuł zawiera także kompletną księgę inwentarzową, która umożliwia  m.in.:
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
- ewidencję „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
- budowanie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
- księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
- rozdzielenie amortyzacji na bilansową i podatkową dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

Amortyzacja środka trwałego w Comarch OPT!MA może być prowadzona dwutorowo


Comarch OPTIMA Środki Trwałe zapewnia:

  • przyspieszenie pracy dzięki funkcjonalności zbiorczych odpisów amortyzacyjnych,
  • ujęcie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w jednej aplikacji,
  • całościową kontrolę używanych środków trwałych,
  • lepszą dbałości o środki trwałe, poprzez możliwości dodania osoby odpowiedzialnej za niego.