X

Prowadzenie spraw księgowych i finansowych, obsługa kadr i sporządzanie list płac oraz ewidencja posiadanych środków trwałych jest możliwa dzięki modułom Comarch OPTIMA:

 •Księga Podatkowa
Księga Handlowa
Kasa/Bank
Płace i Kadry
Środki Trwałe

Moduły te charakteryzują się prostą obsługą i niezawodnym działaniem jak również bieżącą aktualizacją ze względu na zmieniające się przepisy podatkowe i płacowe.

Księga Podatkowa zapewnia pełną obsługę  zasad ogólnych, tzw. Księgi Przychodów i Rozchodów. Księga Handlowa to narzędzie przeznaczone dla firm prowadzących pełną księgowość według ustawy o rachunkowości. Użytkowanie aktualnych wersji oprogramowania Comarch zapewnia prowadzenie księgowości i spraw kadrowo-płacowych według obowiązujących przepisów, wykorzystując: aktualne stawki podatkowe, wzory deklaracji, mechanizmy rozliczeń oraz wiele innych elementów, które zależą od aktualnych przepisów. Wykrzystane narzędzia, jak np. schematy księgowe automatyzujące księgowanie dokumentów, jak również narzędzia importu bieżących wskaźników księgowych i płacowych – zapewniają, że praca w dziale finansowym firmy prowadzona jest sprawnie, minimalizując ryzyko popełnienia błędów.

Ze wzgledu na specyfikę pracy w biurach rachunkowych, powstały specjalne modyły dedykowne dla nich w wersji (BR) Biuro Rachunkowe. Zapewniają one kompleksową obsługę wielu baz danych oraz poprawiają wymianę informacji na linii klient-biuro.