X

Moduł Serwis programu Comarch OPTIMA został zaprojektowany tak, aby zminimalizować czas, jaki jest poświęcany na obsługę formalną zleceń serwisowych. Wprowadzone funkcjonalności to również szereg ułatwień także dla zaplecza warsztatu.
Aplikacja dedykowana jest firmom zajmującym się różnorodną działalnością serwisową: serwisy samochodowe, komputerowe, RTV/AGD, narciarskie itp. Serwisanci wykorzystujący moduł nie tylko usprawnią samą ewidencję zleceń, ale również lepiej zorganizują swoją pracę.
Moduł ten umożliwia:
• rejestrowanie wszystkich przyjmowanych w firmie zleceń serwisowych,
• harmonogramowanie zadań i rejestrowanie wykonanych czynności w graficznym terminarzu,
• wyszukiwanie zleceń i zadań przeterminowanych lub do wykonania „na dziś”,
• rejestrowanie historii realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,
• rezerwację czasu pracy u klienta,
• prowadzenie kartoteki urządzeń serwisowanych (w podziale na rodzaje),
• fakturowanie wykonanych czynności oraz użytych części za pomocą jednej usługi,
• wystawienie faktury/paragonu na wykonaną usługę, bezpośrednio z poziomu zlecenia (wymagany moduł Faktury),
• fakturowanie całości lub części zlecenia.

Dodając czynność serwisową można określić, kto ją będzie wykonywał, zarezerwować termin wykonania, czy też określić cenę wykonania tej usługi

Współpraca z modułami Faktury i Handel pozwala na błyskawiczne tworzenie dokumentów: handlowych (faktury, paragony, faktury częściowe) i magazynowych (MM, RW, WZ) za wykonane usługi serwisowe, dzięki pobieraniu danych do faktury z informacji zawartych w zleceniu serwisowym. 

Użytkownik może wprowadzić na fakturę wszystkie czynności, jakie zostały zrealizowane oraz wszystkie części zużyte w procesie realizacji zlecenia lub zafakturować je jedną usługą.
Użytkownicy posiadający dodatkowo moduł Analizy mają możliwość  bezpośrednio w module Serwis tworzenia raportów:
• czynności według serwisantów,
• czynności według kontrahentów,
• wartości zleceń według serwisantów,
• wykonanych czynności w zadanym okresie,
• najczęściej pobieranych części,
• brakujących części,
• najczęściej wykonywanych czynności.

Analiza wykonanych czynności umożliwia raportowanie najczęściej wykonywanych zadań serwisowych.

Comarch OPTIMA Serwis to:

• Bardzo szybkie i łatwe wprowadzanie danych zlecenia serwisowego, dzięki odpowiednio pogrupowanym funkcjonalnościom w oknie programu.

• Możliwość szczegółowej ewidencji czynności, jakie mają być wykonane w zleceniu, dzięki rozbudowanej karcie serwisowej. Każda czynność może być wykonana przez innego pracownika.

• Ustalanie terminów wykonania całości zlecenia, jak i składających się na nie czynności z osobna, co pozwala zorganizować pracę serwisantów.

• Tworzenie etapów wykonania złożonych zleceń serwisowych, poprzez określenie priorytetów wykonywania czynności.

• Graficzny terminarz, dzięki któremu pracownicy widzą swoje zadnia na dany dzień, tydzień, a nawet miesiąc.

• Porządek w ewidencji części pobranych na wykonanie usług, dzięki specjalnie wyodrębnionemu magazynowi serwisowemu, do którego wszystkie części są automatycznie pobierane z poziomu zlecenia serwisowego generując dokument przesunięcia magazynowego MM, a niewykorzystane elementy tą samą drogą są zwracane do magazynu źródłowego.

• Możliwość fakturowania wykonanego zlecenia serwisowego tylko jedną usługą. Klient nie ma wglądu wówczas jakie czynności były wykonane, jakie części i w jakiej ilości, zostały zużyte na naprawę – wszystkie elementy są podsumowane pod jedną pozycją usługi serwisowej.