X

Comarch OPTIMA Handel pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej oraz na korzystanie z pełnej funkcjonalności modułu Faktury. Umożliwia wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak: faktury VAT, paragony, faktury proforma, faktury RR, dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych. Moduł Handel umożliwia zarządzanie wieloma magazynami.

Podstawowe funkcje modułu to:
- obsługa dokumentów magazynowych zewnętrznych, takich jak: PZ – Przyjęcia Zewnętrzne, WZ – Wydań Zewnętrznych,
- automatyczne generowanie faktury zakupu/sprzedaży na podstawie jednego lub kilku dokumentów PZ/WZ i odwrotnie,
- obsługa dokumentów wewnętrznych, takich jak: PW – Przyjęcie Wewnętrzne, RW - Rozchód Wewnętrzny, MM – Przesunięcie Międzymagazynowe,
- inwentaryzacja – dotyczy wybranego magazynu,
- wielomagazynowość – to możliwość prowadzenia wielu magazynów w obrębie jednej firmy,
- rozliczanie kosztu własnego sprzedaży – odbywa się za pomocą jednej z poniższych metod:
FIFO
LIFO
AVCO (średnia ważona)
- istnieje również możliwość okresowego naliczania kosztu (QUAN)
- rozbudowana karta towarowa – pozwala przypisać towar do wielu grup magazynowych oraz nadać mu specjalne atrybuty opisujących dany towar (w formie tekstowej, liczbowej lub graficznej),
- obsługa opakowań kaucjonowanych, z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie,
- współpraca z Comarch iSklep24 – przesyłanie towarów wraz z opisami, zdjęciami i innymi atrybutami do witryny sklepu internetowego, stworzonego Comarch iSklep24,

Handel Plus
Rozszerzony moduł - Handel Plus zawiera dodatkowe funkcjonalności pozwalające na prowadzenie obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem opisujących je cech. Szczegółowy opis partii pozwala przy wydawaniu z magazynu wyszukiwać i wprowadzać na dany dokument żądany produkt o konkretnych cechach. Użytkownik sam decyduje, z której dostawy, lub którą sztukę o zdefiniowanych cechach chce wydać z magazynu. Moduł ten jest dedykowany firmom prowadzącym rozbudowaną obsługę magazynów, które potrzebują pełnej kontroli podczas obrotu towarami.

W firmach prowadzących sprzedaż zagraniczną znajdzie zastosowanie funkcja umożliwiająca prowadzenie opisów towarów i grup towarowych w języku angielskim i niemieckim. Opcja ta jest szczególnie przydatna przy sprzedaży internetowej z wykorzystaniem Comarch iSklep24. Wprowadzone obcojęzyczne opisy towarów mogą być wyświetlane w witrynie sklepu.

Dodatkowo moduł Handel w wersji rozszerzonej umożliwia integrację z Comarch Mobilny Sprzedawca – aplikacją przeznaczoną dla przedstawicieli handlowych. Umożliwia ona pracę na urządzeniach mobilnych (np. palmtopty), z których dane przesyłane są bezpośrednio do programu Comarch OPTIMA. Współpraca modułu Handel Plus z Comarch Mobilny Sprzedawca pozwala bezpośrednio u klienta:
- wystawiać, przeglądać, edytować oraz usuwać dokumenty: faktury sprzedaży, rezerwacje odbiorcy, zwrotne dokumenty magazynowe typu MM,
- tworzyć dokumenty KP/KW,
- generować wydruki dokumentów i raporty,
- obsługiwać listę kontrahentów zawierającą podstawowe dane adresowe i handlowe,
- przeglądać listę towarów i karty towarowe z podstawowymi danymi,

Comarch OPTIMA Handel to:
- pełna informacja o stanach towarów na magazynie, dzięki wykorzystaniu raportu braków magazynowych,
- możliwość prowadzenia działań poza granicami kraju, dzięki obsłudze wielu walut, prowadzeniu dokumentów wewnątrzunijnych, uproszczonej obsłudze importu,
- możliwość sprzedaży w terenie, dzięki integracji modułu z Comarch Mobilny Sprzedawca – co znacznie usprawni sprzedaż prowadzoną poprzez przedstawicieli handlowych, a w efekcie zwiększa wydajność i skuteczność pracowników,
- przegląd historii transakcji towaru oraz kontrahenta, dzięki czemu z jednego miejsca można sprawdzić wszystkie transakcje i ich przedmioty, związane z wybranym kontrahentem lub towarem,
- utrzymanie płynności finansowej firmy na odpowiednim poziomie dzięki kontroli płatności przeterminowanych lub blokadzie sprzedaży poniżej limitu kredytu,
- zapobieganie wystąpienia sytuacji, w której brakuje na magazynie potrzebnego towaru, lub niepotrzebne jego zaleganie poprzez kontrolę stanów minimalnych i maksymalnych,
- możliwość dotarcia do zupełnie nowych klientów wykorzystując możliwości sprzedaży internetowej poprzez moduł Comarch iSklep24,
- szczegółowe opisywanie dostaw towarów, co pozwala na rzetelne i efektywne prowadzenie magazynu w firmie.