X

Comarch OPTIMA Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:
- faktury sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
- faktury zakupu,
- faktury korygującej i Pro Forma,
- faktury zaliczkowej, oraz paragonu.
Dokumenty można przygotować zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. Prowadząc transakcje zagraniczne, dzięki Modułowi Faktury masz gwarancję łatwej ewidencji dokumentów w walucie obcej, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i spoza niej.

Moduł Faktury współpracuje z pozostałymi modułami Comarch OPTIMA. Dzięki pełnej integracji pomiędzy nimi przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Comarch OPTIMA Faktury to także:
- Okno sprzedaży dedykowanej
- Łatwa sprzedaż
- Oferta handlowa
- Internetowa wymiana dokumentów - ECOD
- Okno Sprzedaży Dedykowanej

Moduł Faktury został wyposażony w Okno Sprzedaży Dedykowanej. Narzędzie umożliwia prezentację informacji związanych z konkretnym kontrahentem, takich jak:
- zestawienia rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
- historia kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
- historia płatności kontrahenta wraz z prognozą płatności przyszłych,
- przyznany limit kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
- analiza sprzedaży za ostatnie trzy miesiące, w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
- lista zadań i kontaktów dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych (wprowadzonych w module CRM).

Łatwa sprzedaż, Łatwe zakupy
Funkcje pozwalają ograniczyć czas związany z wystawianiem dokumentów do trzech kroków: zaznaczeniu zasobów i określeniu ich ilości, wyborze dokumentu (faktura, paragon), oraz wyborze kontrahenta na dokumencie.

Oferta handlowa
Comarch OPTIMA Ofertowanie to aplikacjia, która usprawnia przygotowanie oferty handlowej w oparciu o aktualne dane pobierane bezpośrednio z Comarch OPTIMA w dokumencie Microsoft Office Word.

Przesyłaj dokumenty przez Internet
Program Comarch OPTIMA może współpracować z systemem ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymii. Eksport faktur oraz import zamówień realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

Wybór Comarch OPTIMA Faktury to:
- przyspieszenie pracy poprzez wykonywanie operacji seryjnych (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie oraz kopiowanie dokumentów),
- szybki dostęp do informacji o bieżących cenach oferowanych towarów, dzięki możliwości tworzenia list towarów,
- prosta ewidencja oferowanych towarów i usług dzięki możliwości szczegółowego opisywania cechami (atrybutami),
- wystawianie faktur w cenach „od netto” dla innych podmiotów gospodarczych, lub „od brutto” dla klientów indywidualnych,
- prowadzenie nieograniczonej listy cech jednego towaru, lub usługi, w dowolnej walucie,
- definiowanie warunków handlowych (cen, limitów kredytowych, rabatów) indywidualnie dla każdego kontrahenta,
- modyfikowanie wyglądu graficznego faktur, tj. m.in. układ kolumn, nagłówek faktury.