X
Internetowa Wymiana Dokumentów umożliwia bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy bazą klienta i biura rachunkowego (2 oddzielne miejsca). Dokumenty są wysyłane na serwery Comarch, skąd druga strona możne je wczytać do systemu w dowolnym momencie. Taka forma przesyłania danych jest bardzo bezpieczna, gdyż dane są automatycznie szyfrowane w trakcie przesyłania. 


Praca bezpośrednio na danych klienta jest możliwa w przypadku, gdy klient i biuro rachunkowe korzystają z iOptima24. Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z Comarch OPTIMA w dowolnym czasie i miejscu z dostępem do Internetu bez potrzeby ponownego wprowadzania dokumentów klienta. 

Comarch OPTIMA umożliwia wymianę danych pomiędzy biurem i klientami bez konieczności posiadania dostępu do Internetu. Pliki można wysłać i wczytać do programu za pomocą prostego mechanizmu. 

Dzięki Comarch OPTIMA Pulpit Menadżera klienci biura mogą w każdej chwili połączyć się zdalnie i na bieżąco mieć wgląd w dane swojej firmy (płatności, podatki, zestawienia księgowe). Aplikacja umożliwia przeglądanie list w trybie tylko do odczytu, bez modyfikacji danych przez klienta. Informacje w programie można wyświetlać w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.