X
W module Księga Podatkowa poprowadzimy uproszczoną księgowość w oparciu o ewidencję przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ponadto automatycznie obliczamy deklarację PIT-28, którą następnie z wydrukujesz i wyślesz do Urzędu Skarbowego.


W module Księga Podatkowa poprowadzimy księgowość na zasadzie Księgi Przychodów i Rozchodów. Na podstawie zapisów w Księdze automatycznie wyliczymy deklaracje PIT-36 lub PIT-36L, które następnie wyślemy elektronicznie w formie e-deklaracji do Urzędu Skarbowego.
Dzięki rejestrom VAT przejrzymy wszystkie dokumenty zakwalifikowane do deklaracji VAT-7 w zadanym okresie. Jeżeli prowadzimy sprzedaż zagraniczną w rejestrach sprawdzimy faktury, które kwalifikują się do deklaracji VAT-UE.
Comarch OPTIMA na podstawie zapisów w rejestrze VAT automatycznie wyliczymy deklarację VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D. Bezpośrednio z programu wydrukujemy ją oraz wyślemy drogą elektroniczną do Twojego Urzędu Skarbowego.
Program na podstawie zapisanych w nim informacji automatycznie obliczy deklarację roczną PIT-36, PIT-36L oraz wiele innych. Przygotowane dokumenty wyślemy drogą elektroniczną bezpośrednio z programu do Urzędu Skarbowego. 

Moduł Księga Handlowa umożliwia stworzenie wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb danej firmy. Łatwy sposób budowy i poruszania się po planie kont pozwoli na szybkie sporządzanie późniejszych zestawień i analiz księgowo-finansowych.
W Comarch OPTIMA sprawdzisz stan kont księgowych przeglądając zapisy prezentowane w obrotach i saldach. Zapisy te mogą powstawać z ręcznych księgowań na kontach lub automatycznie przy zastosowaniu schematów księgowych (wzorców księgujących). Dzięki funkcji bufora księgowego unikniesz pomyłek przy wprowadzaniu dekretów.
W programie zdefiniujesz dowolne zestawienia księgowe lub możesz wykorzystać istniejące. Zestawienia możesz wydrukować lub przenieść do arkusza kalkulacyjnego.

Na liście wypłat pracowników w module Kadry i Płace znajdują się wszystkie informacje dotyczące wypłat i innych rozliczeń z pracownikami. Z jednego miejsca obejrzymy całą historię zarobków zatrudnionych, ich umowy, szczegółowe. W prosty sposób przeznaczymy swoim pracownikom dodatki, premie czy uwzględnimy potrącenia. Ponadto program współpracuje z aplikacją Płatnik oraz systemem SODiR. W programie utworzysz jednocześnie deklaracje dla wszystkich pracowników oraz wyślesz je w formie e-deklaracji do Urzędu Skarbowego. Program umożliwia także pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. 

Moduł Środki Trwałe umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Z tego poziomu zaksięgujemy dokumenty środków trwałych. Dodatkowo program pozwala na wykonywanie wielu wydruków w różnych przekrojach.