X

Nawet jeśli dane są regularnie zapisywane na zewnętrznym nośniku fizycznym nie są bezpieczne. Odtworzenie utraconych danych jest bardzo kosztowne lub często nawet niemożliwe. Prowadzi do przestojów w pracy i utraty zaufania klientów.


iBard24 Backup Online to profesjonalna usługa do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych online. Dzięki iBard24 firma może skutecznie przeprowadzić backup i archiwizację cennych plików pochodzących m.in. z systemów do zarządzania firmą, takich jak Comarch OPTIMA, Comarch CDN XL, Comarch ALTUM (iBard24 Backup Online jest idealnym narzędziem do backupu i archiwizacji plików baz danych) czy komputerów pracowników.

Usługa przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw i sprawia, że gromadzone informacje są w pełni bezpieczne, a firmy mogą lepiej wypełniać obowiązki dotyczące archiwizacji danych finansowo-księgowych, jakie narzucają ustawy podatkowe.
Wykorzystując iBard24 Backup Online, który cechuje się szybkim czasem konfiguracji i najwyższym poziomem bezpieczeństwa, jednostka jest w stanie obniżyć koszty zarządzania, jak również zakupu sprzętu. Ciągły dostęp do danych sprzyja ich przejrzystości i standaryzacji, co z kolei tworzy bardziej przewidywalny model kosztów.

Korzyści dla firmy:


-
obniżenie całkowitych kosztów prowadzenia działalności, dzięki nie ponoszeniu nakładów na technologię oraz infrastrukturę serwerową oraz jej utrzymanie,


- szybki dostęp do danych na żądanie 24x7x365,


- eliminacja ryzyka utraty danych i spełnienie wymogów bezpieczeństwa przechowywania i ochrony informacji,


- efektywne zarządzanie wzrostem zapotrzebowania na miejsce dla danych,


- budowanie archiwum bez dużych nakładów kapitałowych na sprzęt,


- łatwe zarządzanie i przewidywalność kosztów,


- łatwość rozbudowy rozwiązania.