X

 

Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. 

Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

WF-Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. 

Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows 98, 2000, ME, XP, Vista, Windows 7, 2003 Server maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.


 

 

WF-Mag dla Windows składa się trzech podstawowych modułów:


 1. MODUŁU ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo – wartościowej oraz zarządzania gospodarką magazynową firmy. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.

 2. MODUŁU ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ

 Moduł ten jest odpowiedni do wspierania i automatyzowania wszystkich procesów związanych z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy począwszy od ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej (cenniki) poprzez wystawianie i kontrolę stanu realizacji zamówień, wystawianie dokumentów handlowych kończąc na raportach osiągniętych przychodów, zysków czy rentowności firmy.

Moduł zarządzania sprzedażą wyposażony jest w wiele mechanizmów automatyzujących pracę zarówno osób związanych z fizycznym obrotem towarowym jak i osób dokumentujących ten obrót. Fakturowanie czy wystawianie innych dokumentów sprzedaży może zostać do maksimum zautomatyzowane przy zastosowaniu urządzeń współpracujących z WF-Mag dla Windows (PRESTIŻ) oraz przez mechanizmy samego programu jak na przykład automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami, cennikami czy tez np. mechanizmu seryjnego wystawiania faktur.

 Program wyposażony jest w moduł sprzedaży detalicznej automatyzujący i upraszający pracę punktów sprzedaży detalicznej.
   
3. MODUŁU FINANSOWEGO

W skład tego modułu wchodzą rejestry operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami. Jest uzupełnieniem wyżej wymienionych modułów, umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami.


Jak widać program WF-Mag dla Windows stanowi kompletną aplikację obejmującą swoim obszarem działania wszystkie aspekty działalności handlowej firmy. Opcjonalnie można rozszerzyć funkcjonalność programu o obsługę tzw. sprzedaży mobilnej oraz na platformie internetowej (B2C oraz B2B – dedykowane rozwiązania partnerów Asseco WAPRO).

 

WF-Mag dla Windows jest dostępny w czterech wariantach:


    Wariant START

- przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów, wyrobów (wystawianie dokumentów sprzedaży) w małym sklepie czy kiosku. W takich przypadkach cenioną zaletą programu jest pełna automatyzacja sprzedaży (połączenie zarządzania magazynem z obsługą procesu sprzedaży). Jest to istotna cecha programu ponieważ w firmach tego typu większość operacji wykonuje jedna osoba, która często jest magazynierem, sprzedawcą, kasjerem a czasem także właścicielem firmy.

Program WF-MAG START do pakiet jednostanowiskowy,

• jedna firma

• jeden magazyn

• jeden użytkownik

• podstawowa funkcjonalność

• współpraca z drukarką fiskalną

WF- Mag START współpracuje z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR dla Windows (SQL), integracja ze środowiskiem Windows. Nieograniczone możliwości przetwarzania danych zawartych w programie WF-Mag dla Windows (SQL) przez aplikacje Windowsowe np. Excel, Access itp.

    Wariant BIZNES 

- przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej. Wariant BIZNES wspiera obsługę wewnątrz unijnego obrotu towarowego. W tego typu firmach, o bardziej złożonej strukturze organizacyjnej, od wariantu BIZNES istotne stają się dla firm użytkujących program WF-Mag dla Windows moduły zarządzania sprzedażą. Na przykład możliwość ustalania „polityki cenowej” firmy, cenników, akcji promocyjnych np. przez osoby kierujące Działem Sprzedaży, która następnie jest automatycznie realizowana i kontrolowana przez program w momencie wystawiania faktury czy innego dokumentu sprzedaży.

Program WF-MAG BIZNES do pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko):

• nieograniczona liczba oddziałów,

• nieograniczona liczba magazynów,

• dowolna liczba użytkowników,

• rozszerzony dodatkowo o funkcjonalność : dokumenty magazynowe - zamówienia odbiorców i własne, handlowe - faktura pro forma, automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych, sumaryczne stany zamówień i rezerwacji, zamówienia-automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców .

• współpraca z kasą i drukarką fiskalną

WF- Mag BIZNES współpracuje z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR dla Windows (SQL), systemem finansowo-księgowym WF-FaKir dla Windows (SQL), integracja ze środowiskiem Windows. Nieograniczone możliwości przetwarzania danych zawartych w programie WF-Mag dla Windows (SQL) przez aplikacje Windowsowe np. Excel, Access itp.

    Wariant PRESTIŻ

- przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju. Wariant PRESTIŻ wspiera obsługę wewnątrz unijnego oraz poza unijnego obrotu towarowego. Wariant PRESTIŻ jest kolejnym rozszerzeniem funkcjonalnym programu. Przewidziany jest dla najbardziej wymagających odbiorców systemu, poza wieloma rozszerzeniami funkcjonalnymi posiada większe możliwości kontroli i analizy rentowności.

Program WF-MAG PRESTIŻ to pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko):

• nieograniczona liczba oddziałów,

• nieograniczona liczba magazynów,

• dowolna liczba użytkowników,

• rozszerzony dodatkowo o funkcjonalność o: kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów oraz przechowywania kursów archiwalnych, możliwość wystawiania faktur walutowych, automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD, Moduł CrM - uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem, Produkcja - zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy. Montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe.

• współpraca z kasą i drukarką fiskalną

WF- Mag PRESTIŻ współpracuje: z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR dla Windows (SQL), systemem finansowo-księgowym WF-FaKir dla Windows (SQL), integracja ze środowiskiem Windows. Nieograniczone możliwości przetwarzania danych zawartych w programie WF-Mag dla Windows (SQL) przez aplikacje Windowsowe np. Excel, Access itp. PRESTIŻ posiada integracje z raportem tworzonym przy użyciu Crystal Reports.

    Wariant PRESTIŻ PLUS

– posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach. Wariant PRESTIŻ PLUS umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.

    Moduł tabel dodatkowych ma umożliwić rozszerzenie zakresu domyślnie przechowywanych danych / informacji przez standardową wersję programu, o specyficzne dane. Moduł gniazd rozszerzeń umożliwia modyfikowanie programowe standardowych operacji dostarczanych w programie, dodawanie własnych procedur a także tworzenie całe funkcjonalnych modułów.


Różnice pomiędzy wariantami  są na tyle duże, że program wykorzystują z powodzeniem zarówno małe jednoosobowe firmy jak i duże firmy z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) posiadające wiele oddziałów, filii czy też punktów sprzedaży detalicznej.