X


WF-KaPeR dla Windows jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Dzieki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci może być z powodzeniem używany również przez biura rachunkowe. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

Program WF-KaPeR jest aplikacją, która znajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnych biurach rachunkowych, jak też w małych rodzinnych firmach. Program został tak zaprojektowany, aby użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą - nie znając szczegółowo przepisów podatkowych - mogli samodzielnie prowadzić dokumentację księgową.

Po zainstalowaniu aplikacja jest gotowa do pracy bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Praca z programem wymaga wprowadzania jedynie podstawowych danych, pozostałe operacje związane np. z naliczaniem składek ubezpieczeniowych czy wprowadzaniem zapisów do rejestrów VAT realizowane są automatycznie. Automatyzacja ta oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

WF-KaPeR jest w pełni dostosowany do obowiązującego prawa i na bieżąco aktualizowany zgodnie z jego zmianami, dzięki czemu zwalnia użytkownika z konieczności poznania szczegółowych przepisów możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci jest również z powodzeniem używany przez biura rachunkowe. księgową.

 

 

WF-KaPeR dla Windows zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe, oraz analizę kosztów. W zależności od wariantu program pozwala także na obsługę wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych  oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego również deklaracje w formie elektronicznej.

Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows - pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.


WF-KaPeR START

Obsługa jednego podmiotu, na jednym stanowisku.

• Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtowej ewidencji przychodów, rozliczanie dochodów z najmu, swobodne definiowanie rejestrów VAT, obsługa rozrachunków, import danych z programów WF-Mag i WF- Fakturka oraz rozliczanie ZUS, w tym również współpraca z „Płatnikiem”

• Rozliczanie podatków: dochodowego, zryczałtowanego, podatku od towarów i usług VAT, wraz z kompletem deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z i inne)

• Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych NIP

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do pięciu pozycji) wraz z automatami umożliwiającymi poprawną realizację amortyzacji, modernizacji, umorzeń, środków trwałych dotowanych

• Prowadzenie rozliczeń jednego samochodu osobowego

• Emisja dokumentów księgowych: dowodów wewnętrznych, przelewów bankowych, wpłat gotówkowych, not korygujących itd.

• Prowadzenie szeregu własnych kartotek, m.in. własnych klasyfikacji dokumentów

WF-KaPeR BIZNES

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 firm.

Funkcjonalność rozszerzona o:

• Obsługa deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej (e-deklaracje)

• Obsługa dowolnej ilości środków trwałych

• Rozliczanie dowolnej ilości samochodów

• Obsługa wynagrodzeń

• Umowy zlecenia i o dzieło

• Przelewy wynagrodzeń

• Rozliczenie podatku dochodowego pracowników, w szczególności deklaracje PIT-11 i PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, również w wersji elektronicznej


WF-KaPeR BIURO (dedykowany dla Biur Rachunkowych)
 
Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, nieograniczona ilości podmiotów.

 

Funkcjonalność rozszerzona o:
 
• Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
 
• Eksport wydruków do formatu PDF
 
• Wielowymiarowe analizy biznesowe (OLAP)
 
• Kontrola uprawnień użytkowników do dostępu do poszczególnych funkcji programu
 
• Możliwość tworzenia harmonogramów zaplanowanych działań
 
• Możliwość monitorowania zmian dokonywanych w poszczególnych dokumentach
 
• Dodatkowe funkcje wspomagające pracę biura rachunkowego, w szczególności ułatwiające zarządzanie e-deklaracjami