X


WF-FaKir dla Windows jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych.  Może być również z powodzeniem stosowany w jednostkach budżetowych.

WF-FaKir dla Windows to program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków. 

W każdym momencie program umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji, przy czym zakres i układ wyświetlanych danych może być precyzyjnie określony przez użytkownika, a w razie potrzeby także zapisany w postaci definiowalnych filtrów i ustawień własnych. 

Użytkownik może ponadto określić i zapamiętać szereg parametrów związanych z pracą samej aplikacji. WF-FaKir jest pod tym względem bardzo elastyczny - użytkownik ma wpływ na szereg opcji związanych zarówno ze stroną merytoryczną działania programu (algorytmy) jak i jego wyglądem. Pozwala to na dostosowanie programu do specyfiki działania firmy jak i osobistych preferencji. Dostęp do wspomnianych wyżej opcji, jak również do danych gromadzonych w systemie jest precyzyjnie kontrolowany przy pomocy wielowymiarowego systemu uprawnień.

 


WF-FaKir to pełna obsługa finansowo-księgowa firm. 

Zapewnia obsługę wszystkich rodzajów zdarzeń gospodarczych, począwszy od dekretacji i księgowania dokumentów, poprzez ewidencję VAT i rozrachunków, aż po generowanie zestawień, analiz i wydruków i analizę kosztów działalności firmy (wykorzystując, oprócz standardowego planu kont, także dodatkowe struktury centrów przychodów i kosztów MPK). 

Dodatkowo użytkownik zyskuje możliwość analizowania rentowności poszczególnych obszarów działalności, tworzenia budżetów i precyzyjnej kontroli ich realizacji. Przy pomocy zaawansowanych analiz wskaźnikowych możliwa jest również kontrola kondycji finansowej firmy.


WF-FaKir dla Windows jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows - pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.

 
 
WF-FaKir BIZNES
 
 Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 firm

 
• Wielofirmowość, wielowalutowość, obsługa wszystkich rodzajów zdarzeń gospodarczych
 
• Automatyzacja procesu rejestracji i dekretacji dokumentów
 
• Automatyczne rozliczanie rozrachunków, tworzenie dokumentów różnic kursowych, drukowanie przelewów, potwierdzeń sald, ponagleń
 
• Automatyczne zamykanie roku obrotowego wraz ze stosownymi przeksięgowaniami
 
• Możliwość wszechstronnej analizy zapisów – różnorodne raporty i zestawienia dostępne na ekranie lub w formie wydruku
 
• Udostępnianie danych dla narzędzi zewnętrznych (MS Office, Crystal Reports itp)


WF-FaKir BIURO
 
 Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej liczby podmiotów.

 
• Pełna funkcjonalność wariantu BIZNES
 
• Funkcje usprawniające pracę biur rachunkowych
 
• Dla klientów biura – możliwość zdalnego przeglądania danych księgowych
 


WF-FaKir PRESTIŻ
 

 Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów.

 
• Pełna funkcjonalność wariantu BIURO
 
• Zaawansowane mechanizmy obsługi kosztów
 
• Budżetowanie i kontrola realizacji budżetów
 
• Zawansowana obsługa windykacji należności
 
• Dodatkowa sprawozdawczość, w tym wymiana danych z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel oraz pełna integracja z generatorem raportów Crystal Reports


WF-FaKir BUDŻET
 
 WF-FaKiR w wariancie BUDŻET to doskonałe narzędzie dla sektora finansów publicznych. 

Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.