X


WF-Best dla Windows
to system ułatwiający ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątku. 

WF-Best ułatwia zarządzanie majątkiem firmy zarówno przedsiębiorstwom, jak i biurom rachunkowym prowadzącym dla klientów ewidencję środków trwałych.

Pełna obsługa majątku przedsiębiorstwa - WF-Best przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Program automatycznie nalicza odpisy amortyzacyjne wg różnych kluczy, z uwzględnieniem takich operacji jak ulepszenie, przeszacowanie, sprzedaż, czy likwidacja. Z wszystkich czynności tworzone są automatycznie noty księgowe na potrzeby systemu finansowo-księgowego.


 

Wszystkie analizy, wydruki oraz dokumenty oferowane przez program WF-Best są wykonane w narzędziu Crystal Reports. Dzięki temu są one czytelne i przejrzyste. System daje użytkownikowi możliwość generowania własnych zestawień, dostosowanych do jego potrzeb, a także poprawiania istniejących.

WF-Best wyposażony jest w zaawansowane filtry oraz mechanizmy analizy danych pozwalające na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji w oczekiwanym przez użytkownika układzie.

WF-Best BIZNES
 
 Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 firm.

 
• Ewidencja środków trwałych (w tym niskocenowych) i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
 
• Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 
• Amortyzacja metodą jednorazową, liniową, degresywną oraz indywidualną (plan ustalany dowolnie przez użytkownika)
 
• Możliwość ustalenia odpisów miesięcznych/ kwartalnych/rocznych
 
• Ewidencja wszystkich wykonanych operacji z możliwością ich wycofania
 
• Generowanie standardowych dokumentów (OT, LT, LC, PT, PK, MT, ZT) oraz ewidencja dokumentów zakupu
 
• Wyłączenia z amortyzacji – sezonowe, do odwołania lub na dowolny okres
 
• Przyporządkowanie środków do dowolnych grup, miejsc, stanowisk (centrów) kosztowych, osób odpowiedzialnych
 
• Elastyczny sposób dekretacji i pełna współpraca z programem WF-FaKir
 
– ewidencja zmian miejsc użytkowania środka trwałego i osób odpowiedzialnych
 
– operacje: przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, sprzedaż, likwidacja, częściowa sprzedaż i częściowa likwidacja (także o wybrany składnik), ulepszenie (w tym o wprowadzany składnik), przeszacowanie, nieodpłatne przekazanie, zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, korekta amortyzacji i korekta planu
 
• Mechanizmy filtrowania i analizy danych, tworzenia różnorodnych raportów i zestawień, z możliwością przeglądana na ekranie i drukowania
 
• Obsługa czytnika kodów kreskowych
 
• Tworzenie inwentaryzacji

WF-Best BIURO
 
 Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów.


• Pełna funkcjonalność wariantu BIZNES
 
• Szereg funkcji usprawniających pracę biur rachunkowych
 


Dodatkowo w wariancie WF-Best PRESTIŻ

 
 • Podłączanie własnych raportów Crystal Reports
 
• Wspomaganie rachunkowości zarządczej
 
• Moduł inwentaryzacji