X


WF-Analizy dla Windows  to zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest dostarczanie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach innych programów linii Asseco WAPRO dla Windows i na ich podstawie tworzy zaawansowane, wielowymiarowe analizy, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.


Program wykorzystuje technologię klient-serwer w oparciu o Microsoft SQL Server, jak również najnowsze technologie z zakresu hurtowni danych (OLAP), co gwarantuje jego wysoką jakość, wydajność i elastyczność.
 

System WF-Analizy współpracuje z programami WF-Mag dla Windows i WF-FaKir dla Windows. Do poprawnej pracy wymaga także programu Microsoft Excel w wersji XP lub późniejszej.
 

Program WF-Analizy umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych zgromadzonych w bazach systemów Asseco WAPRO. Przy pomocy intuicyjnych kreatorów, użytkownik może w prosty sposób zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych i na podstawie których tworzone są automatycznie zaawansowane raporty, analizy czy wykresy.
.

 

 

Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego MS Excel, co zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje. 

Użytkownik także na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach – wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów – co daje kadrze menadżerskiej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy i umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych.


Kompleksowa analiza danych
 
Program WF-Analizy to system stworzony do analizowania danych zgromadzonych w bazach poszczególnych systemów Asseco WAPRO. System generuje czytelne raporty z przeprowadzonych analiz, które umożliwiają precyzyjną kontrolę m.in. kondycji finansowej firmy, badanie rentowności poszczególnych produktów, klientów czy handlowców. 

Użytkownik może zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych.
 
Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego MS Excel, co zapewnia czytelność prezentacji. Program posiada liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące dane. 

WF-Analizy dostarczają szerokich możliwości konfiguracyjnych – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też hierarchii poszczególnych wymiarów.

Wsparcie dla kadry zarządzającej

 
Te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach – wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów, dzięki czemu kadra menadżerska otrzymuje pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy.
 
Program posiada również opisy, przykłady i wykresy pokazujące możliwości praktycznego zastosowania systemu w celu osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych.

Przykładowe funkcjonalności:
 
• Możliwość konstruowania zaawansowanych, wielowymiarowych analiz w obszarze:
 
- sprzedaży - w rozbiciu na asortyment, punkty sprzedaży, handlowców, czy klientów
 
- struktury kosztów - w układzie zarówno rodzajowym, jak i kalkulacyjnym

• Dostęp do licznych gotowych analiz, predefiniowanych przez producenta oprogramowania, z możliwością ich powielania i edycji
 
• Łatwe w obsłudze kreatory, ułatwiające tworzenie własnych sprawozdańKorzyści z użytkowania programu WF-Analizy:

 
• Możliwość szczegółowej analizy danych handlowych, finansowych oraz kosztów firmy
 
• Bogaty pakiet predefiniowanych analiz oraz przystępne kreatory, prezentacja danych w postaci czytelnych i elastycznych tabel przestawnych
 
• Wsparcie merytoryczne w postaci przykładów, pozwalające na używanie produktu nawet przez osoby, które nie maja doświadczenia w zarządzaniu