X

Zasady aktualizacji

Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) lub odpłatnie w zależności od numeru wersji, który aktualnie posiada. Aktualizacja płatna jest oznaczana numerem wersji posiadającym zmianę cyfry na pierwszej pozycji przed kropką lub pierwszej pozycji po kropce (np. 7.40.0, 7.50.0, 7.60.0 itd.). Wersja taka ukazuje się tylko raz w ciągu roku dla każdego produktu.

Oznacza to w praktyce, że użytkownik będzie musiał zapłacić za aktualizację jeśli w wyniku tej operacji następuje zmiana części całkowitej lub dziesiętnej numeru wersji. Przykładowo, jeśli posiada aktualnie wersję 7.50.0 programu i zechce przejść na wersję 7.60.0 to będzie musiał wykupić aktualizacje. Bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) będzie mógł otrzymać najwyżej wersję o numerze 7.59.0.

Cena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów Asseco WAPRO i wynosi 25% jego wartości dla użytkowników posiadających ostatnią płatną wersję programu*. Użytkownicy nie posiadający ostatniej płatnej wersji programu płacą 40% wartości aktualizowanego systemu.

BONUS DLA NOWEGO KLIENTA

Nowi użytkownicy systemów Asseco WAPRO otrzymują przez okres 9 miesięcy od daty rejestracji** systemu prawo do bezpłatnego zainstalowania każdej płatnej aktualizacji tego systemu, która ukaże się w tym okresie. Po tym okresie nabywają aktualizacje na zasadach ogólnych.Użytkownicy korzystający z aktualnej wersji oprogramowania uzyskują prawo do bezpłatnego wsparcia w zakresie pomocy technicznej.

* cena i sposób kalkulacji aktualizacji nie dotyczy programu WF-Fakturka** wydania pierwszego Kodu Aktywacyjnego